شرکت تعاونی دامداران نیشابور

گزارش دامینا از شرکت تعاونی دامداران نیشابور 

مهندس علی بهشتی پور مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران نیشابور مختصری به معرفی این مجموعه پرداختند

شرکت تعاونی دامداران نیشابور در سال 1365 با 25 نفرعضو فعالیت خود را با یک مرکز جمع آوری شیر با ظرفیت 2/5 تن در روز آغاز نمود

با تلاش مدیران عامل وقت و پشتکار هیئت مدیره در حال حاضر 1550 نفر عضو و 22000 راس دام تحت پوشش دارد.

هم اکنون این تعاونی دارای 6 مرکز مجهز فرعی جمع آوری شیر جمعا با ظرفیت روزانه 160 تن شیر خام می باشد 

اهم فعالیتهای شرکت :

1 - تولید روزانه 80 تن خوراک دام مرغوب جهت اعضا 

2 - توزیع علوفه 

3 - آنالیز خوراک دام در آزمایشگاه شرکت 

4 - دریافت روزانه 120 تن شیر خام 

5 - ثبت مشخصات دام منطقه (24 واحد با 31000 راس دام ثبت شده )

6 - رکوردگیری شیر ( با رکورد سالانه 38000 راس )

7 - بخش آموزش و ترویج 


مختصری از دستاوردهای شرکت :

1 - افزایش متوسط رکورد شیر دامداریهای تحت پوشش 

2 - کاهش حذف تلفات و افزایش عمر اقتصادی دامها در نتیجه بهبود سطح ژنتیک و فنوتیپ دام 

3 - شناسایی دامهای برتر و انتخاب گوساله های نر برتر توسط مرکز اصلاح نژاد 


 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید