انواع مکمل

 

شرکت ولشت دارو :

 

مکمل پروویتا (حاوی اسید آمینه و پرویبیوتیک) در بسته بندی  2- 5-10 کیلویی

مکمل شیر آوران اختصاصی دام پر شیر در بسته بندی  2-5-10کیلویی

مکمل رشدافزا اختصاصی دام پرواری در بسته بندی 5 و10کیلویی

سوپر کنسانتره فرمنتوک (محرک رشد -پریبیوتیک) در بسته بندی 2-5-10 کیلویی

 

کاتالوگ های انواع مکمل

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید