افزودنیها

انواع افزودنی های خوراک دام شامل :

پودر چربی 

پودر ماهی

شیر خشک 

جوش شیرین 

دی کلسیم فسفات 

توکسین بایندر 

کربنات کلسیم 

و غیره .....................

 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید