نهاده ها و علوفه

انواع نهاده ها :

سویا -ذرت - جو - گندم -کلزا - آفتابگردان -سبوس -تخم پنبه 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید