کنسانتره

انواع کنسانتره سفارشی الوند با بهترین مواد و کیفیت 

کنسانتره پر شیر 

کنسانتره کم شیر 

کنسانتره پرواری 

استارتر گوساله 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید