مهمترین اقدامات لازم در جهت بهبود مدیریت گله گاو شیری

مهمترین اقدامات لازم در جهت بهبود مدیریت گله گاو شیری 

  • تولید ترکیبات شیر را حداکثر نمایید:

میزان تولید چربی و پروتئین شیر (در مجموع) باید روزانه حدود 2.7 کیلوگرم می باشد. اگرچه مهمترین مولفه، تولید چربی و پروتئین در کل شیر تولیدی در دامداری است، ولی درصد این اجزا نیز مهم است. به طور کلی، درصد چربی زیر 3.5 در سطح گله و درصد پروتئین خام زیر 3.1 درصد در گله های هلشتاین یک علامت هشدار دهنده در گله است. چربی پایین شیر نشان دهنده عبور اسیدهای چرب غیر اشباع منحصر به فرد از شکمبه است که به طور مستقیم از سنتز چربی شیر جلوگیری می کنند و باید هم در فرمولاسیون جیره (چربی های غیر اشباع، توازن کربوهیدرات ها، موارد مربوط به کیفیت علوفه) و هم در اجرای جیره (ماده خشک جیره، مقدار خوراک خورانده شده، جدا کردن و غیره) تغییراتی حاصل گردد و توجه بیشتری با آن شود. در مورد پروتئین شیر، سطوح زیر 3.1 درصد نشان می دهد که تخمیر شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی حداکثر نیست، می توان این مشکل را با توازن اسید آمینه به وسیله استفاده از مخلوطی از پروتئین ها یا اسیدهای آمینه محافظت شده بهبود بخشید. دوره زمانی کلی برای دیدن اثر تغییرات جیره بر روی ترکیبات شیر 10 تا 14 روز پس از اجرای تغییرات است.

  • به افزایش حاشیه سود تولید اهمیت زیادی دهید:  

به طور کلی بیشترین حاشیه سود در تولید از افزایش در تولید شیر حاصل می شود. این امر می تواند در سطح کل دامداری با راهکارهایی مدیریتی نظیر تغییر دفعات دوشش (برای مثال 2 بار به 3 بار یا به 4 بار دوشش)، کوتاه کردن دوره خشکی در گاو های پر تولید تا 40 روز یا افزایش بازده با استفاده از محصولاتی نظیر موننسین انجام گیرد. اخیراً موضوع افزلیش دفعات شیردوشی مخصوصاً در گاو های تازه زا مطرح شده است و در بسیاری از دامداری ها اجرا می شود. در مجموع عملکرد در کلیه گله ها بهبود چشمگیری داشته و تولید شیر تا حدود 2 کیلو در روز نیز افزایش یافته است. با توجه به اینکه در دامداری های ایران روزانه 3 بار شیردوشی انجام می گیرد، می توان برای گاوهای تازه زا دفعات شیردوشی را به 6 بار افزایش داد و بعد برای مابقی گله برنامه 3 بار دوشش را اجرا نمود.

  • گاو های تازه زا را از دست ندهید.

بهترین دامداری هایی که ما با آنها مواجه می شویم، درصد حذف گاو های تازه زا در آنها در 60 روز اول شیردهی 6 تا 7 درصد یا کمتر از آن است، که بدون نگه داشتن گاو های تازه زای کم تولید این رقم کمتر نیز می شود. بسیاری از دامداری ها 10 تا 15 درصد از گاو های خود را در 60 روز اول شیردهی از دست می دهند، عمدتاً به دلیل مشکلات سلامتی ناشی از شلوغی بیش از حد پیش از زایش یا پس از زایش، تغییرات مکرر بهاربند قبل یا بعد از زایش و یا مسائل مربوط به رقابت بین تلیسه های تازه زا و گاو های مسن تر می باشد. موارد مربوط به فرمولاسیون جیره نسبتاً نادر هستند، ولی مشکلات مربوط به اجرای جیره  نظیر طول بلند قطعات علوفه خشک در TMR گاو خشک/پابه زا که منجر به جداسازی جیره می شود، وزن کردن نادرست اجزا، به حساب نیاوردن تغییرات ماده خشک و خطاهایی از این دست  متداول ترند.  گله هایی که علوفه های بسیار باکیفیتی دارند نوعاً به تغذیه علوفه های کم کیفیت برای گاو های خشک در دوره far-off نیاز دارند چرا که انرژی بالای مصرفی در far-off می تواند منجر به مشکلات سلامتی بیشتر در گاو تازه زا و افزایش حذف گاوهای تازه زا شود. گروه بندی درست و اصولی قبل از زایش مهمترین عامل جهت پیشگیری بیماری ها و حذف در گاو های تازه زا می شود.

  • شناسایی و حذف گاوهای کم سود و کم ارزش در دامداری

حتماً گاو های کم تولیدی را که بازگشت سود مناسبی برای پوشش دادن هزینه های متغییر خوراک و کارگر و دیگر هزینه های دامداری را ندارند ، شناسایی و حذف کنید. در بهاربندهای بسیار شلوغ، حذف گاو های کم سود ضروری است. از آنجایی که شرایط از یک دامداری به دامداری دیگر بسیار متفاوت است، تجزیه و  تحلیل هر گله به طور انفرادی از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت برای داشتن گله ای اقتصادی و سود ده که باعث تداوم  فعالیت می شود نگه داشتن گاوهای کم سود ( کم شیر، روزهای باز بالا و ...) به عنوان کالاهائی ضرر ده به حساب می آیند و هرچه سریعتر باید حذف شوند.      

  • مطمئن شوید که همه پروتوکل های مدیریتی در دامداری شما انجام و دنبال می شوند

انحراف و یا انجام ندادن پروتوکل ها و دستورات مدیریتی در گله های گاو شیری ( موارد روزمره شیردوشی، مدیریت زایش و آغوز، اجرای برنامه تولید مثلی، بهداشت گله و مدیریت خوراک دادن ) امری متداول است. این امر به راحتی میتواند موجب کاهش تولید شیر، SCC بالاتر، نرخ آبستنی ضعیف، افزایش مرگ و میر در گوساله ها، بازده کمتر خوراک و سلامت نامطلوب شکمبه و سایر موارد گردد. کارشناسان و کارگران خود را آموزش داده و از مهارت کاری آنها مطمئن شوید. پروتوکل ها را کاملاً برایشان تشریح کنید و طبق یک برنامه مشخص زمانبندی شده برآنها نظارت داشته باشید. هیچگاه  از تعیین جایزه برای بهترین ها غافل نشوید.

موفقیت برنامه های تولید مثلی را دامداری خود حداکثر نمایید

نرخ آبستنی بهتر در دامداری ها به طور کلی متناظر است با روزهای شیردهی کمتر و تولید بیشتر ترکیبات شیر. هزینه محاسبه شده تا 120 روزگی پس از زایش به ازای هر روز باز حدود 35000 ریال می باشد که  تا 60000 ریال برای روزهای بعد از 120 روزگی افزایش می یابد. استفاده استراتژیک از برنامه های همزمانی در ترکیب با انجام دقیق همه جزئیات پروتوکل های تولید مثلی از جنبه های کلیدی مدیریت تولید مثل هستند. تعیین جایزه برای پیدا کردن گاو های فحلی که پس از تلقیح آبستن شوند را به عنوان یک کلید موفقیت فراموش نکنید.

برنامه پرورش گوساله ها را بهینه نمایید

در بسیاری از دامداری ها فرصت هایی برای کاهش نرخ مرده زایی (DOA) و کاهش مرگ و میر گوساله ها در طول فاز شیرخوارگی و شیرگیری وجود دارد. بهترین دامداری های ما به طور پایداری نرخ مرده زایی گوساله ها را حدود 4 تا 5 درصد نگه می دارند. با این وجود تعدادی از دامداری ها نرخ مرده زایی 8 تا 10 درصد یا بیشتر دارند. مدیریت فشرده و متمرکز زایش برای یک جابجایی «به موقع» از گروه پابه زا به زایشگاه معمولا نرخ مرده زایی را کاهش می دهد و مشکلات کلی گاو های تازه زا را نیز کم می کند.

وقتی گوساله زنده به دنیا آمد، میانگین مرگ و میر 8 درصد و مریضی حدود 30 درصد معقول است. مدیریت عالی آغوز  یعنی 4 لیتر آغوز پر کیفیت (بیش از 45 تا 50 میلی گرم در میلی لیتر IgG؛ کمتر از 100 هزار CFU در هر میلی لیتر از باکتری) در ظرف 4 ساعت پس از تولد برای گاو های هلشتاین برای تضمین اینکه گوساله ها انتقال موفقی از ایمنی غیر فعال و انتقال مواد مغذی پس از تولد داشته باشند حیاتی است. گوساله ها باید طوری تغذیه شوند که در حدود 56 روزگی به 2 برابر وزن تولدشان برسند، این برنامه غذائی هم بازده افزایش گوشت لخم را افزایش می دهد و هم سیستم ایمنی مناسبی را فراهم می کند که به نوبه خود هزینه های درمانی مربوط به برنامه های پرورش گوساله را کاهش می دهد.

شناسایی راهبردی فرصت های مربوط به جیره

برای جیره نویسی دقیق بهتر است علوفه و مواد غذائی دامداری را برای آنالیز مواد به آزمایشگاه بفرستید. سعی کنید از علوفه مرغوب استفاده کنید ( حداقل بهترین ها را برای گاو های تازه زا و پر تولید اختصاص دهید ). اگر علوفه با کیفیت در دسترس نیست، برای بهینه کردن تولید شیر می توان تصحیحات جایگیزینی را استفاده کرد. پژوهش های اخیر نشان داده اند که ممکن است فرصت هایی برای کاهش راهبردی سطوح پروتئین جیره و حفظ تولید شیر و ترکیبات شیر وجود داشته باشد. این استراتژی اصولا روی کاهش پروتئین قابل تجزیه در شکمبه به 8 تا 9 درصد از ماده خشک و استفاده از منابع پروتئین عبوری پر کیفیت و اسیدهای آمینه برای تضمین عرضه کافی پروتئین قابل متابولیسم متمرکز شده است. پژوهش ها و تجربه های عملی به طور قاطعی نشان می دهد که هیچ دلیل تولیدی یا تولید مثلی برای برای تغذیه فسفر بیش از 4/0 درصد ماده خشک در گاوهای تازه زا و 35/0 درصد برای سایر مراحل شیردهی وجود ندارد. سطوح جیره ای 35/0 درصد فسفر نوعا با استفاده از اجزای پایه ای خوراک دست یافتنی است و نیازی به افزودن فسفر از منابع معدنی نیست. هنگام ایجاد تغییرات در کل جیره، اندازه گیری و بررسی درآمد خالص حاصل از شیر نسبت به هزینه مهم است تا مطمئن شوید که تغییراتی که درحال ایجاد آنها هستید همان نتایجی را بدهند که شما در جستجوی آن هستید.

برنامه خوراک دادن را به بهترین شکل در دامداری مدیریت کنید

عدم مدیریت برنامه خوراک دادن در دامداری می تواند منجر به ضررهای مخفی در برنامه خوراک دادن گردد. این فرصت ها شامل کاهش ضایعات در سیلو به وسیله مدیریت رَخ سیلو تا سنجش مکرر و صحیح (حداقل هفته ای یک بار) ماده خشک سیلو برای تضمین تحویل یکنواخت تر خوراک به گاوها می باشد. تعیین ماده خشک سیلو کار دشواری نیست، یک دستگاه ارزان قیمت تعیین pH و ماده خشک که در ایران فراوان است به شما خیلی کمک می کند. از فیدر میکسر ها به بهترین شکل استفاده کنید. مخلوطی همگن با اندازه ذرات مناسب برای جلوگیری از جداکردن خوراک توسط گاو و استفاده بهینه از خوراک از مقدمات اولیه داشتن گله ای اقتصادی است.


دامینا حامی صنعت دامپروری ایران 

همیشه و همه جا همراه شما 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید